Udvikling – ikke afvikling !

En kommentar til Odsherreds nye status som frikommune - fra Enhedslisten-Odsherreds medlemsmøde 11. april 2011
I den forløbne uge er 9 danske kommuner – der iblandt Odsherred – blevet udnævnt til frikommuner. Det vil sige, at de får lov til eksperimentere med andre måder at give kommunal service, end dem andre kommuner har lov til. Der bliver dog ikke fuldstændig frit slag. De eksperimenter, de enkelte kommuner vil igangsætte skal godkendes af indenrigsministeriet.
Det lyder alt sammen meget godt. Selvfølgelig skal der være plads til nytænkning og udvikling af den offentlige sektor. Men lad os lige kaste et blik på, hvad det er, man vil bruge den nye status til lokalt.
Odsherred Byråd har opstilet nogle overskrifter. Men indtil nu er det lidt småt med indholldsbeskrivelsen,
Byrådet har blandt andet sat sig for at finde nye løsninger i den kollektive trafik under overskriften ”Trafik Odsherred”.
Det lyder rigtig spændende, hvis man vil lave et nyt kommunalt trafiktilbud, som kan levere kollektiv trafikdækning til Odsherreds udkanter. Og der har da også tidligere været røster fremme om gratis kollektiv trafik til unge. Lad os endelig få sat eksperimenter i den stil i gang.
Men lad for guds skyld være med at fjerne ”urentable” busruter – og dermed yderligere bidrage til at afskære borgere i udkanterne fra resten af samfundet.
Det er også positivt, at byrådet vil sætte borgeren i centrum indenfor ældreområdet. Men at man vil gøre det ved at fokusere på tilkøbsydelser og mere anvendelse af frivillig arbejdskraft i ældreplejen er derimod måske ikke så positivt. Det kunne nemlig være udtryk for, at hele Odsherreds Byråd - inklusive SF og SD - er faldet for nyliberalismens ideologiske felttog.
At den kommunale ældrepleje begynder at sælge tillægsydelser til de mere velhavende pensionister, som har råd til at købe disse ydelser, vil medvirke til at opdele vores ældre borgere i A, B og C-Borgere. Og man kan også frygte, at et brud med gratis-princippet på mere perifere områder med tiden også vil føre til brugerbetalinger, når det gælder de centrale dele af ældreområdet.
Det er rigtig flot at nogle mennesker bruger en del af deres fritid og deres overskud af tid og energi på at hjælpe andre mennesker, som har behov for hjælp. Frivilligt arbejde er en vigtig del af vores demokrati. Men brugen af frivillge i f.x ældreplejen må aldrig komme til at erstatte det professionelle personale, der gør et stort arbejde for at give vores ældre muligheden for et godt liv i mange år. De frivilliges indsats kan aldrig blive andet end et positivt supplement til den professionelle indsats.
Så kære byrødder: Husk at benytte frikommuneforsøgets muligheder til udvikling – ikke afvikling – af kommunale ydelser.
På vegne af Enhedslisten i Odsherred
Kim Mariegaard
Mosbyvej 36
4500 Nykøbing Sj.
Emneord: