Luk Guantánamo ned!

Åbent brev fra Enhedslisten-Odsherred, 6. januar 2007:

Den 11. januar 2007 er international protestdag med sloganet ”Luk Guantánamo ned!”

5-årsdagen for ankomsten af de første fanger til Guantánamo er torsdag den 11. januar.

Verden over er der aktioner, brevkampagner og undervisning omkring USAs menneskerettighedsforbrydelser i forbindelsen med ”Krigen mod Terror”.

Som danskere og allierede i krigen er vi også direkte involverede i USA’s politik.

Hermed sender Enhedslisten Odsherred en oversættelse af den erklæring fra Witness Against Tortures hjemmeside (
http://web.archive.org/web/20070721153407/http://www.witnesstorture.org/), som vi mener, man bør have kendskab til i Danmark.

Vi opfordrer også til at tage et orange stykke tøj på eller binde en orange sløjfe om armen denne dag, for at vise uenighed med denne behandling af folk, uanset om der er krig eller terroraktioner. (Fangerne er klædt i orange dragter).

Man kunne også tænde et lys og holde to minutters stilhed for dem, som lider under krigen.

- Der er ingen tvivl om, hvordan historien vil fortolke Guantánamo: Det vil blive set på med forargelse og forundring. Hvordan kunne vi have været så fjollede, galt på den og ondskabsfulde?

Hvordan vi reagerer i nutiden, er et juridisk og et politisk spørgsmål. Men det er grundlæggende set også et etisk spørgsmål: Svarer vi med tapperhed eller fejhed? Dette er vort valg.

Sagt af Joseph Margulies, en af advokaterne som kritiserer den tidsubegrænsede varetægtsfængsling af fangerne på Guantánamo-basen.

Den 11. januar 2002 kom tyve lænkede mænd iført hætter med et fly fra Afghanistan til det amerikanske fængsel på Guantánamo-basen i Cuba. For at undgå den beskyttelse, som krigsfanger er sikrede under Genève-konventionen, har Bush-regeringen opfundet en ny kategori - “ulovlig kombatant” - til disse mænd, som blev fanget i ”Krigen mod terror”.

Siden da er flere end et tusind mænd og drenge kommet som fanger til Guantánamo.

Beretninger om ondskabsfuld, umenneskelig og ydmygende behandling af fanger har været foragtet af FN, Human Rights Watch og andre velsete organisationer.

Fangerne har brugt sultestrejke til at protestere imod deres behandling. Mange har prøvet at begå selvmord, og det lykkedes for tre mænd den 10. juni 2006. Desperation, angst og frustration er kendetegn på deres ophold på basen.

Fem år efter er ikke en eneste fange blevet sigtet, der er ikke blevet ført nogen retssag, og ingen har været dømt for en forbrydelse.

Mange er blevet løsladt, fordi der ikke fandtes noget bevis mod dem, men over 430 bliver udsat for tidsubegrænset varetægtsfængsling uden at kunne håbe på løsladelse: USA har tilsidesat lov og retfærdighed.

Den 11. januar 2007 markeres fem år med uretfærdig fængsling, isolation, tæsk, afhøringer og udnyttelse af disse mænd. Vi må sige: Ikke mere - ikke længere!

For vort lands love, for vort demokrati, for vor humanitet og deres kræver vi små, men afgørende skridt for at vende tilbage til vore bedste traditioner.

Vi kræver, at USA’s regering:
·Annullerer “The Military Commissions Act” (Lovgivning fra 2006 som gør det ”lovligt” at bortføre og torturerer folk involveret i en bred vift af aktiviteter. Den er i strid med Genève-konventionen.)
·Rekonstituerer Habeas Corpus (som forbyder tilbageholdelse uden mulighed for at få prøvet tilbageholdelsen ved en domstol)
·Retter sigtelser og fører sagerne for en domstol eller løslader alle varetægtsfængslede.
·Sætter det planlagte byggeri i bero, et byggeri til 125 millioner dollars af militære domstole på Guantánamo-basen.
·Klart og uforbeholdent forbyder tortur og alle andre former for ond, uhuman og ydmygende behandling udøvet af militæret, CIA, fængsels vagter, civile, eller andre.
·Yder erstatning til nuværende og tidligere fanger og deres familier for krænkelse af deres menneskerettigheder.
·Lukker Guantánamo - såvel som Abu Ghraib, Bagram og alle andre amerikanske fængsler udenfor USA, inklusiv hemmelige CIA faciliteter.

Vi markerer den 11. januar 2007 som en dag med international skam.

Men det kan også blive en aktionens dag. Hvordan? Ved at agere på vegne af dem, som sidder i fængsel på Guantánamo, deres berørte familier og alle andre ofre for “krigen mod terror”.

Se http://web.archive.org/web/20070721153407/http://www.alternet.org/story/42182, der handler om Moazzam Begg og de tre år, han var fange på Guantánamo.

Clark Pratt
Januar 2007
Emneord: