Bestyrelsesmøde

Dato: 
31. August 2020 18:00

Indkaldelse til Bestyrelsesmødet, Enhedslisten-Odsherred, mandag d. 31. august kl.18.00, Vig (hos Slynge og Jeppe, Nygade 19)

1. Velkomst, valg af referent (5 min)

2. Nyt fra byråds-, regions- og landdistrikts arbejde (10 min)

3. Strategi vht demokratidebatten til vores næste medlemsmøde (20 min)

4. Kalender/arbejdsplan fra nu indtil generalforsamling (20 min)

5. Evt.