Bestyrelsesmøde

Dato: 
3. Maj 2018 18:00

Dagsorden til bestyrelsesmøde i Enhedslisten-Odsherred, torsdag d. 4. april kl. 18.00, Rørvig, hos Thorkild

1. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer

2. OK 18

3. Nyt fra byrådet og baggrundsgrupperne

4. Skolestruktur konklusioner fra møderne på skolerne v. Clark

5. Forslag omkring økologisk mad v. Slynge

6. Post til afdelingen

7. Indstilling af medlem som kandidat til folketingsvalg, fra Odsherred/Kalundborg kreds – hvor langt er vi kommet?

8. Evt.