Medlemsmøde

Dato: 
4. April 2018 19:30
Sted: 
Medlemsmøde

Indkaldelse til medlemsmøde i Enhedslisten-Odsherred, onsdag d. 4. april kl.19.30, hos Slynge, Nygade 19, Vig (5 minutter fra toget)

temamøde om skolestruktur samt grønt delprogram

1. Velkomst og introduktion af nye medlemmer. Valg af mødeleder og referent.

2. Post til afdelingen, nyt fra medlemmer og evt. nyt fra bestyrelsesmøde

3. Beslutningspunkt: indstilling af medlem som kandidat til folketingsvalg, fra Odsherred/Kalundborg kreds

4. Orienterings- og beslutningspunkt: OK18 og Odsherred, oplæg fra bestyrelsen

5. Debatpunkt: skolestruktur i Odsherred v. oplæg fra Clark

6. Debatpunkt: grønt del-program – skal vedtages til årsmødet – alle har læst det før mødet (se bilag 1)

7. Evt.