Svovlprædikanterne i Folketinget

Kommentar af Peter Bomholt, bestyrelsesmedlem i Enhedslisten-Odsherred 

Jeg har slukket for åbningsdebatten i Folketinget. Den forestilling der her udspiller sig om tre kvinder og deres børn der er hentet hjem fra fangelejrene i Syrien, er uværdig for en lovgivende forsamling. Ingen nævnt ingen glemt, men det fyger med forbandelser fra diverse politikere over disse kvinder og over at de overhovedet er blevet hentet hjem til Danmark. Nogle af svovlprædikanterne mener at de skulle dømmes for deres gerninger ved et tribunal i Mellemøsten, men det er rent blålys som aldrig bliver realiseret, fordi parterne i spillet om Mellemøstens fremtid slet ikke er interesserede i sådan et tribunal – og det ved samme politikere godt.

Hvad handlede Afghanistan om?

Kommentar af Clark Pratt, byrådsmdlem for Enhedslisten-Odsherred

Som historielærer har jeg den vigtige opgave at støtte eleverne i at tænke kritisk og at søge kilder for at skabe egen analyse af historiske mønstre og begivenheder. I disse uger bliver vi bombarderet med nyheder om Afghanistan som er alt for ukritiske og systemtro i "analysen" af, hvorfor "vi" var i Afghanistan og hvorfor det ikke blev det stabile demokratiske samfund, vi forstillede os.

Livskvalitet og handicap

Debatindlæg af Clark Pratt, byrådsmedlem for Enhedslisten-Odsherred

I torsdags (19.8.21) havde Dansk Handicap Forbund (DHF) Odsherred inviteret bredt og vidt til et møde om "Livskvalitet og handicap". Der var tre meget indholdsrige og spændende indslag, men desværre blev jeg som politiker og repræsentant for Enhedslisten bekræftet i mit syn på, at der er en krise i vores velfærdsstat og i vores indsats for og med folk med funktionsnedsættelser.

Kandidater til byrådsvalg 2021

Byrådskandidater 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhedslisten i Odsherred afholdt lørdag d. 14. August et velbesøgt medlemsmøde i Stubberup med det kommendekommunalvalg som hovedemne. Herunder selvfølgelig også valg af kandidater til kommunalvalget 16. November.

Clark Pratt, som siden 2017 har repræsenteret Enhedslisten i byrådet er på vej til at flytte fra kommunen - og genopstiller derfor ikke. Mødet udtrykte stor tak til Clark for indsatsen gennem de sidste 4 år - og udpegede følgende kandidater til KV21:

1. Amalie Petersen, 28 år, studerer offentlig administration , har især fokus på miljø og klima
2. Jeppe Ravn, 40 år, synteseoperatør, har især fokus på børn og unge
3. Kim Mariegaard, 61 år, bibliotekar, har især fokus på socialpolitik og lokaldemokrati
4. Sara Lynge, 44 år, pædagog/lærer og AKT-medarbejder, har især fokus på indvandrerpolitik og integration

Hermed er der lagt op til en liste med bred sammensætning mht. køn, alder, beskæftigelse, erfaring, interesseområder m.m. En liste med både kendte og ukendte ansigter i forhold til tidligere valg. Enhedslisten stiller som ved tidligere valg op på partiliste.

Ud over valg af kandidater konfirmerede lørdagens medlemsmøde også afdelingens politiske program for arbejdet i kommunalbestyrelsen.

 

Nej til hjemsendelse af syriske flygtninge

Af Clark Pratt og Arne Mikkelsen, Medlemmer af Odsherred Byråd for hhv Enhedslisten og SF

I lørdags (19.6.) var vi, sammen med et par hundrede andre mennesker, med til demonstration i Holbæk for at vise støtte til syriske flygtninge. Fokus var ikke på at åbne Danmarks grænser til alle de mange krigs- og katastroferamte folk fra Asien, Afrika og Mellemøsten, ej heller på at følge FNs konservative kvotasystem, som tit giver de mest velstillede muligheden for at starte et nyt liv.

Få nu mødre og børn hjem fra fangelejre i Syrien

Af Peter Bomholt Andersen, bestyrelsesmedlem i EL-Odsherred

Skal børnene hjem fra fangelejrene i Syrien? Regeringen og Folketingets partier, undtagen Enhedslisten, DF og Nye Borgerlige, har nedsat en såkaldt taskforce til at undersøge mulighederne for at hente de danske børn hjem fra fangelejrene. Regeringen og i hvert fald nogle af de borgerlige partier har stillet krav om, at børnene skal hjem uden deres mødre. DF og Nye Borgerlige vil slet ikke have børnene hjem, fordi de mener, at mødrene vil følge med. Tilbage er Enhedslisten, der mener, at både børnene og deres mødre skal hentes til Danmark. Det mener de, fordi det er den eneste løsning, der er i overensstemmelse med internationale konventioner og ikke mindst, fordi denne løsning også er den eneste, som det kurdiske selvstyre, der bevogter lejrene, kan acceptere.